Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư

Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư để mọi ngừoi nắm được nhé   Bên Mua được quyền sở hữu iêng đối với diện tích căn hộ đã mua th o thỏa thuận của hợp đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật … Read more